Шестнадесетият Старец - Ор Марихот

  Всемогъщието заменя страха със Слънцето, заменя скръбта с Пълнотата, заменя световете с Истината. Ето защо страхът е полезен - той е създаден, за да бъде заменен. Ето защо скръбта е силна - за да бъде заменена. Ето защо световете са много - за да изчезнат в истината. Методът е Скритото Всемогъщие. То се дава постепенно на Търсача и така Търсачът става Слънце, Пълнота и Истина.
  Из Мъдростта на Старците
  Тайномогъщието изменя пространството. То е Глас на Древния Вътрешен Пламък. Тайномогъщието е Невидимо Око. То гледа чрез Пламъка. Човекът на това Скрито Могъщие е винаги скромен, смирен, чист. Той е чист, както е чист Първичният Поток на Енергията. Той обяснява нещата не с думи, а с Присъствие. И Присъствието му е нещо от Бездната.
  Из Мъдростта на Старците
  Непобедимостта е Истинност, но до нея се стига след много усърдия, след много молитви, които са пламъчета, които ще образуват след време тази Непобедимост. За такъв човек, който върви по този път, не съществува никакъв свят, никакъв космос, никакви звезди, никакъв живот или смърт. За него съществуват само отношения и подход. И Прадревната Бездна именно това гледа. И тогава тя дава на човека да отиде отвъд човека. Тя го взема в Своата Невъобразима Мистерия.
  Из Мъдростта на Старците