Тринадесетият Старец - Ал Махавор

  За този, който е готов, Неведомият Път идва и се открива моментално. Който дълго и с Любов се е подготвял, Тайното Откровение го застига.

  Древното Тайно Откровение отключва смисъла на живота. Отключва още и Видение на част от Божията Тайна и Великото Единство на Скритото Братство. А тези, които не се развиват Съкровено, Тайната на живота не стига до тях.
  Из Мъдростта на Старците
  Неведомият Път е творение на Мистерията. Той е запечатан с Безмълвие. Той не се разкрива на ума. Той се разкрива на Мистичното Съзнание във вид на Усмивка - Усмивка от Скритата Мъдрост. И тази Мистична Усмивка се явява Ключ към Вътрешния Храм, ключ към Единното Съзнание.

  Някога Единното Съзнание се е разделило на две и сега с Първичната си част то призовава Мистиците, а на другите им оставя да живеят в световете на ограниченията.
  Из Мъдростта на Старците
  Неведомият Път е символ. Това означава да навлезеш в себе си, в своята Вечност и да тръгнеш още по-навътре в Пещерата, което е другото име на Древната Майка, Древната Бездна. Но там можеш да влезеш само с Тайно Слово. И тогава от Древния Ефир се явява Свещен знак. И така, един Стар, Потаен свят се отключва и ти заживяваш във Вдъхновението на Мистичното Съзнание.
  Из Мъдростта на Старците