Седемнадесетият Старец - Ал Магодир

  Истината спасява човека и от земното, и от духовното. Тя дарява на човека Магията на Безкрайното. Магията е отвъд звездите, отвъд времето, отвъд световете. Магията е Слънце в себе си, тя огрява самата себе си с Лъчите на собствената си Истина. Тази Висша Магия не е действие, а присъствие, така както изворът присъствува до теб. Магията е изворът на Мистичното. И ако тя те докосне, ти ще изгубиш обикновеното си мислене и ще настане ново време в твоето съзнание, ще настане Древно и Мистично време - време, което вече не е време, а е състояние на Древността и Истината.
  Из Мъдростта на Старците
  Магията е пълна концентрация в Истината. Тук цялата енергия е събрана в Истината и тогава Истината се проявява, а тя умее да действува чисто и свято. И тогава ние наблюдаваме само преобразяването на нещата. Магията е състояние на преизобилна, чиста енергия, изходяща от Истината и действуваща чрез Истината.

  Висшата Магия е обречена изцяло на Истината и тя призовава само Истината. Тази Магия всякога действува разумно, защото тя се проявява само когато нуждата е абсолютно разумна. Иначе никой не може да задвижи Истината поради желания.

  Истината изисква свещена нужда и абсолютна разумност. И тогава няма сила, която да устои на Истината, защото тя подкрепя само нуждите на Съкровеното. 
  Из Мъдростта на Старците
  Магията в човека, това е отдавна създаденото в него Ново небе и Нова земя. Истинският Маг не е човек, който се е надявал. Той е човек, който много прераждания се е проявявал. Той е човек, който е любил съкровено и търсил истински. Когато е бил в трудност и мъка, той е проявявал благородството си. И когато е настъпила неговата Голгота, той е проявил Любовта си, Неизменността си и сега Магията му служи.

  Висшата Магия никога не служи на нисши желания, защото Магията в чист вид е Богодействие, а не човекодействие. Тя е свещено и могъщо действие на Истината. И когато човек е натрупал в многобройните си прераждания много Истина, много Любов и много енергия, тогава Магията му се е открила и сега тя е негов Щит и негова Съкровена Тайна.
  Из Мъдростта Старците