Осмият Старец - Уахира

  Който е познал Свещеното, има особено Дихание - Дихание на Безкрайността и Свободата. Който е познал Свещеното, той и като говори, и като мълчи, излъчва особено Дихание. Това Дихание е чисто и първично. То напомня за Древен спомен - спомен от чистото Сътворение. Това са времената, когато всичко е било Съкровено и с Ухание на Древност.

  Истинският човек носи белега на нещо Древно в себе си, нещо Свещено. И когато съзреш такъв човек, той излъчва отвъдземен Покой и нещо от друг Свещен отвъдземен свят - свят, който е като Девствена гора, в която дърветатат са живи и говорят като братя и сестри.
  Из Мъдростта на Старците
  Който познае Свещеното в себе си, се освобождава от дишането на времето и света. Свещеното е Дихание на Вечното. То е това, което не се ражда и не умира. Това Дихание е освободено от света, защото то диша Съкровения въздух на Вечността. 

  Диханието е чудно състояние на Осветеност. В това Дихание няма учения и религии. То диша Единството, Изначалното, Чистото, неразделеното на учения и религии.

  Свещеното Дихание пребивава във Велика Тайна. То е погълнато от Покой и Друговремие. То диша полъха на вятъра, полъха на цветята, полъха на Освободената Същност. Това Свещено Дихание прониква в камъка и разговаря с него като с брат.
  Из Мъдростта на Старците