За Благословението

Благословение и Благословени

"Благословение е да имаме Дарът на Словото, за да може чрез него постепенно да се завърнем в своята Изначална Същност. 

Първият сред Старците пожела по-широка достъпност на Словото и Благословение за всички души, които копнеят за осъществяване на изгубеното Единство.

Благословени са всички, които съумеят чрез Ключът - Слово, да споят своят Стремеж, Воля и Любов в името на Мъдростта и Истината."

Б.Б.

Първи за 24-те Старци загатва Йоан в своето Октровение:
... [4:2]  И веднага бях обзет от Дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше Някой;
[4:3]  Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд.
[4:4]  Около престола пък имаше 24 престола; а на престолите видях седнали 24 Старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци.
[4:5]  И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове;
[4:6]  и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
[4:7]  първото животно приличаше на лъв, второто животно - на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
[4:8]  И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.
[4:9]  А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на Седналия на престола, на Живеещия вовеки веков,
[4:10]  двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия вовеки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки:
[4:11]  достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.


Днес Словото на Старците слиза по Милостта на Прадревения чрез Елеазар Хараш
 

Първият Старец - Учителя Беинса Дуно казва:
"Отде дойдоха тези Старци? Те преминаха през големи страдания в живота, чрез които се избелиха. Те минаха през Земята, а съвременните хора още не са преминали Земята, затова и дрехите им не са бели. Когато и вие преминете през Божествения огън и отидете на небето, там ще се видите с бели дрехи и ще се познаете. Ап. Павел казва: “Сега не знаем какво сме. Когато се яви Христос, тогава ще се познаем, ще бъдем подобни на Него.” Кога ще дойде това време? Ще кажете: “В следното прераждане.” Питам: вие знаете ли действително кога и как ще се преродите? Направихте ли всичко, което трябваше, в това прераждане? Ако вие сега не направите връзка с Бога, знаете ли какво ще бъде другото ви прераждане? В бъдещото ви прераждане ще имате съвсем нови задачи. При това то може да бъде или във възходяща, или в низходяща степен. Сегашното ви прераждане определя бъдещето. Сегашният ви живот ще послужи като основа на бъдещия да реализирате стремежа на душата си, да се родите от вода и Дух. Всеки трябва да се роди от вода и Дух, ако иска да бъде сънаследник и Син на Бога. Докато не дойде това състояние, човек не трябва да си прави никакви илюзии.

Няма по-красиво състояние за ученика от това, да се яви на изпит в невидимия свят. Сега всички трябва да се готвят, защото за всеки едного ще дойде денят, когато трябва да се яви на изпит пред тази велика комисия. Какво ще бъде положението ви, когато застанете пред масата, около която са наредени 24 почтени старци, пълни със Знание и Любов!

Вие цял ще потреперите пред погледа на тия Светли Старци, които ви чакат да отговорите на зададените от тях въпроси. Те ви поглеждат и казват: “Да видим сега дали този млад човек е достоен за това знание.”

Те са строги, но не жестоки. Когато видят, че някой иска да мине повърхностно, както е било на Земята, тогава Те са строги. Но когато видят, че ученикът е благороден, справедлив – Те се отнасят с него много внимателно. Тези почтени Старци са прозорливи, виждат всички скрити неща в учениците. Нищо не може да избегне от очите им. Казвам: който търси Истината, той трябва да бъде смел, безстрашлив. Затова е казано: “Страхливите няма да влязат в Царството Божие.”

Старците символизират времето, т.е. епохите, през които е минало човечеството. Времето е в Бога, Който носи началото и края на нещата. Когато Христос казва, че трябва да станете като децата, Той има предвид, че старият не може да влезе в Царството Божие. Време е човек да се откаже от кривата идея за старостта и да се подмлади. Иначе той всякога ще се оправдава, че е стар, не може да работи, да учи, да люби, и т.н. На санскритски език под “стар” разбират същество, което се е проявило, научило е законите на природата и на безсмъртието. Съвременните хора едва сега изучават тези закони.

Някои, без да са стари, мислят, че са остарели. Най-мъчното нещо за човека е да остарее. Откак светът е създаден, досега има само 24 Старци, които са на небето. Сега се приготвя последният Старец, за да станат всичко 25. На земята, обаче, има старци, колкото искате. На всяка стъпка можете да срещнете старец. Това са актьори на сцената, не са Старци. Те трябва да се обновят като кандидати за подмладяване. Що се отнася до старостта, до остаряването – това е идея, която днес е непостижима. Единственото непостижимо и невъзможно нещо за човека, това е остаряването. Единственото възможно и постижимо нещо за човека е подмладяването. Затова обновявайте мислите, чувствата и силата си, за да бъдете като разумните деца. Носете в себе си Божественото знание, Божествената Любов и Божествената сила.

Христос казва: “Ако не станете като децата…” Ще обичате децата, за да придобиете сила; ще обичате майката, за да придобиете топлина; ще обичате бащата, за да ви даде светлина. Следователно човек, който няма обич към децата, той няма бъдеще. Някой казва: “Не са мои тези деца.” – Трябва да обичаш всички деца! Като видиш малкото на някое животно, ще го погалиш; като видиш някое малко птиченце, ще го погалиш и ще му се зарадваш. Колкото и да е малко, то е разумен център, от който ще приемеш нещо хубаво, като подарък. Това е Божествен закон, който трябва да се спазва. Ако не го спазваш, преждевременно ще остарееш. Старият иска час по-скоро да отиде на оня свят да си почине. Досега в оня свят едва са могли да влязат 24 Старци. Като се свърши нашата епоха, от създание мира до края на века, ще позволят само на още един стар човек да влезе в оня свят. А вие мислите, че всички старци имат достъп в оня свят. Лъжете се. Затуй ви съветвам да се откажете от вашата старост, за да влезете в другия свят. Ако сте стари, вратата е затворена за вас."