Двадесет и четвъртият Старец - Меторот Азихава

  Абсолютът не е Господар. Той толкова превъзхожда всяко Господство и Власт, че е дал това на Бога и боговете. Най-висшата Власт е, когато тази Власт не се използва. С това тя поглъща всяка друга Власт. Това не е лесно за разбиране, но и от мнозина не трябв ада бъде разбрано.

  Абсолютът няма Власт, Той има само определено Поведение, определено Присъствие. И тогава всяко същество разбира, че това Присъствие надминава всичко.

  Велик е Абсолютът, без да бъде Господар и без да използва Властта Си. Той използва само Великото Си Съвършенство.
  Из Мъдростта на Старците
  Човекът се нуждае от три вида опит с Истината - Духовен, Божествен и Мистичен. Чрез Духовния опит човек се освобождава от времето и смъртта. Чрез Божествения опит става свободен. А чрез Мистичния опит става част от Бездната.

  И ако Мистерията го пожелае, той вече става Носител на Древен Лъч, може да прониква в Недостъпни места - там, където други не могат, защото нямат тази способност.

  Всеки, който има Древния Лъч, може да приспи не само злото, но и цяла войска, защото той изхожда от Бездната и Недостъпното.
  Из Мъдростта на Старците
  Истината не използва думите, а Скритостта. Вътре в Скритостта живее Древен и винаги запален Огън. Всички светове могат да угаснат, но този Огън, който е незрим, няма тази способност да угасва. Този Древен Огън винаги е верен на себе си. Той е самосъздаден, недокоснат, скрит. Когато някога в Древността за първи път е решил да излезе по-навън, той е създал Зората.
  Из Мъдростта на Старците