Двадесет и първият Старец - Арая Харотор - Майстора на Хаярая

    Хаярая - Благодарността - е това, от което хората най-много се нуждаят. Когато Хаярая тече, тя събужда Сърцето и задвижва кръвта в посока към Слънцето. Тя увеличава енергията и съхранява Фините сили в човека.

    Ако вие някога видите Арая Харотор - Майстора на Хаярая, Двадесет и първия Старец - ще се смутите от Неговата Лъчиста Благодарност. Той е натрупал Своята Хаярая от милиарди години. Дори и Слънцата нямат такава Светлина.
    Из Древни Откровения, представено от Елеазар Хараш