Двадесет и петият Старец - Христос

    Христос е тук – действа, работи.  Христос се подготвя за 25-тия Старец. След много тежки събития ще дойде този момент и той ще стане Старец.
    *