Двадесет и вторият Старец - Авирохол Тахария

  Двадесет и вторият Старец е един от Двадесет и четиримата Древно Изначални Старци. Той дълбинно е Безименен, но има Символичното Име:
   Авирохол Тахария.

  Той е Старец на Слънцата - Изречени и Скрити. Той е Старец на Пустотата - Пустотата като Мъдрата Тишина. Той е Наблюдател на Тънката Неизвестност. Той е засиял в Мрака още от Древността. За Него другите Старци казват:
  "Мракът не Му е устоял".

  Той е Двадесет и вторият Изначален Пробив на Древния Мрак.
  Из Древни Отломъци, представено от Елеазар Хараш
  Ние всички сме Изначално Предопределени да познаем Меравот - Древния - и собствената си Безкрайност. Ако изберем Истината, ние вървим уверено към Нищото - нашата Древна Пълнота. Ако изберем света, избираме си празнота и бреме. 

  Пътят към Истината предопределя в един определен ден и час да се случи Посвещението, което е отстраняването на ума и на света, защото в Истината няма ум и няма свят. Истината е Безвремие. Тук, в Нищото на Меравот, злото е разложено, така както в Безмълвието е разложено говоренето. 

  Има Същества, които са безмълвни от милиони години. Има Същества, които са безмълвни и от милиарди години.
  Из Древни Отломъци, представено от Елеазар Хараш
  От какво е съставено Слънцето? Слънцето е съставено от Древност. А що е Древност? Най-изначалната организирана сияеща Нематерия.

  Тази Древност е съществувала още в Митсерията и нейния Замисъл, който е слязъл впоследствие от Абсолюта.

  Не е ли мистериозно всичко около нас? Не е ли мистериозно слънцето, водата, изворът, прицата? Кой тече в извора? Мистериозна енергия. И ние всъщност пием енергия. Къде лети птицата? Ще кажете: В пространството. - Не, птицата лети в енергията. Всичко около нас са древни неща, древни идеи - родени странно, живеещи неуловимо, водени от Великата Мистерия на един Безкраен свят.
  Из Мъдростта на Старците
  Във вселената и света е наситено с едно Скрито Слънце, за което хората и съществата не подозират. То докосва само тези, които си избере. Тези, които са докоснати, стават приятели с Вечната му Светлина. Тези, които не са докоснати, остават да дружат с тъмнината си. 

  Понякога това Скрито Слънце действува странно. То докосва тъмни същества и им разкрива Потаен, Дълбок Път към себе си, а не докосва светли същества. Казвам: Ние не знаем защо това Скрито Слънце постъпва така, но ние знаем, че това е винаги правилно, защото това Скрито Слънце познава съществата още от Древността.
  Из Мъдростта на Старците