Вторият Старец - Азавот Махария

  Вторият Старец е Владетел на Незнайните Сили, Повелител в Скритостта на Мрака. Той е Древна Дълбина, произлязла от Мистерията на Абсолюта. Той е Силата над Черното Братство, защото е Особена Врата на Абсолюта. Много пъти Древният е влизал в Него да живее и е живял като Истина в Действие. Символичното Име на Втория Старец е Старецът Азавот Махария. Древният Му е позволил Изначалното Виждане.
  Из Древни Съкровения
  Всичко е произлязло от Мистичната Скритост. Тук е Скритото Знание, тук е Тайната Истина. В тази Истина е Спасението, Свободата, Покоят, Вдъхновението, Възторгът. Но който е предпочел света, е изгубил всичко това. 

  Голгота познава Древните, Божествените и Духовните същества. Тя знае как точно те са търсили Смисъла и тя им позволява Влизане, Влизане в Мистичната Безпределност - Великата Свобода.
  Вторият Старец
  Вдъхновението е движение с Любов по един Незнаен Път. Това е Път, който вечно ни обогатява. Знайният път ни ограничава. Незнайният Път е скрито Съкровище. Що е Вдъхновението? Вдъхновението е чисто Подадена Ръка. Това е Ръката на Древния Приятел, Който е скрит зад нещата. Вдъхновеният човек е получил Древна Усмивка - Усмивка на Старец.
  Вторият Старец
  Хаварити (на Езика Залихир) - Думите - са Свобода, Път, Пробив, Сила, ако станем Чисти Приятели с тях. Хаварити могат да се превръщат в Могъщи Действия, ако дълго сме живели заедно с тях и сме ги почитали. В Хаварити са скрити Безмълвни Чудеса. Те са Заключени Светове, но с Чисти и Постоянни усилия те се отключват за нас. Важно е само едно: тайно и дълго Умение да чакаш. Думите не са Думи, а Дълбоки Сили в Духа. Те са Мълчаливи Духове, които чакат своето време.
  Вторият Старец
  Хаварити - Думите - улавят настроения, състояния, същности. Хаварити топлят, учат, успокояват, вдъхновяват. Има Хаварити, които рисуват Покоя. В Чистите Хаварити е скрито Вдъхновеното Пътуване. Има Хаварити, които съграждат човека, а има и такива, които го разяждат. Хаварити са едновременно Таен, и явен свят. За Разумните Същества е важно само едно: Чистите и Свещени Хаварити. Те са Непробиваемо Царство.
  Вторият Старец
  Хаварити - Думите - са Тиха Помощ. Трябва да ги оставим и да им позволим да звучат в нас, и да им се наслаждаваме като на Скъпоценни Гости. Думите зреят в нас като плодовете. Хаварити са Ключове - те отключват Съществата. Те са Тайни на Боговете. Те ни хранят, приспиват и обучават. Има Думи, които са Скрити Врати към нашия Дух. На Дълбоките Хаварити трябва да отделяме Специално Внимание.

  Хаварити - Чистите думи - са един Устойчив Свят. Думите могат да бъдат и Съкровища, и Скривалища като например:

  "О, Велик и Древен Дух, скрий ме в Себе си!"

  Неправилните Хаварити изкривяват нашите позиции и възгледи. 

  Думата АУМ е Сияеща. Тя е част от Древното Богоподобно Състояние. АУМ разрежда материята и я превръща все повече в Ефир. И ако човек продължава с Любовта си към АУМ, от Финия Ефир той ще се завърне в Изначалния Океан. 

  Когато храниш Хаварити постоянно, те стават част от твоята Същност и от твоя Път. Думите могат да донесат Спокойствие и в бедствието, а могат да донесат нервност и в мирно време. Условията на живота се намират в Хаварити и във Формулите. Мъдрият е Мъдрец, защото сам си избора Думи и Формули. И така той става все повече Светещо Същество.

  Има Думи, които създават Душа. Има Думи, които създават Дух. Има Думи, които създават Древния Бог в нас.
  Вторият Старец
  Адария - Смирението - крепи Живия Извор, скрит вътре в нас. Съвършеното Смирение е Съвършено Знание. Както златото е Съвършенството на Слънцето, така и Смирението е Съвършенството на Висшия Свят. Само една Висша воля може да придобие Адария. Чистото Смирение е Висше Състояние на Истинност. То не е доброта, то е Дълбина, която Сам Древният посещава. Смирението е Тънка и Фина Същност, която отделя човека от света на илюзиите.
  Вторият Старец
  Мисли за Чистотата и ще създадеш несътвореност. Ще създадеш душата си и ще се завърнеш в нея. Не мисли никога за злото и така то ще угасва. Това, за което мислиш, това съживяваш. И затова мисли за Тайната на живота, защото когато я съживиш, ще видиш Сияние, по-голямо от света и вселената. Това Сияние е преобразената Истина.

  Истината в нас поразява всеки Мрак, когато се преобразува в Сияние. Когато всеки ден мислим за Истината, тя се пресътворява в нас, докато с превърне в Сияние, което е името на Древната Свобода.
  Вторият Старец
  Всеки човек трябва да стане Бездна от Безкрайност и част от Мистерията, за да погълне злото в собствените си дълбини.
  Вторият Старец
  Любовта е създадена, за да откриеш Тайната на живота, а тайната е създадена, за да откриеш собствената си Древност. А за да откриеш собствената си Древност, трябва да изоствиш всички слова, мълчания, звуци и идеи. Древното е преди идеите. Идеите са изразимото, Древното е неизразимо.
  Вторият Старец
  Когато Аз Съм устремен към Истината, Аз привличам и Мрака. Той се явява, защото иска да унае Аз наистина ли горя за Истината, или това е само илюзия. Мракът е много взискателен. Той ще Ме провери до дъно и ако Аз устоя на Истината, той ще ме погледне, ще се усмихне и ще каже: “Не можах да се справя с Тебе. Ти се оказа Истинен Човек. Тогава върви по Своя нов Път.”
  Вторият Старец
  Целта не е да се борим със злото и трудностите в живота, а да се слеем с Тайната на живота. Когато се слеем с Тайната на живота, ние узнаваме, че за нея няма такова зло и такава трудност, които да не й се подчиняват, защото всяко зло и всяка трудност са само част от Тайната.

  Има Тайна в нас, която воюва срещу злото и нашите трудности. Но ние трябва да я познаваме. Всъщност ние трябва да станем тази Тайна и тогава тя знае какво да стори за нас. Тайната в нас има онова скрито действие, което обикновено ние не разбираме.

  В домогването до Тайната на живота е скритият Възход, но Тайната първо минава през залез и ако можеш в залеза да изгрееш, ти превръщаш себе си от стремеж във Вдъхновение.
  Вторият Старец
  Злото съществува в света - за да осветим собствената си тъмнина.

  Когато човек очисти себе си от собственото си зло, той ще се очисти и от сътворението и ще се завърне в онази Изначална енергия, която е съставена от Чистота, която ще му покаже изгубения Древен Път - Пътят към собствената му душа. Сега човекът носи в себе си чужда душа и това е бремето му.

  В злото, което идва срещу тебе, няма никаква угроза, никаква заплаха, но заплаха има, ако ти изгубиш контрола в себе си.
  Всеки, който е изгубил Любовта си към Бога, рано или късно, но в точно определения момент, се среща с Божия Гняв и тогава няма кой да му помогне, защото Гневът на Бога е любящо Въздаване.

  Злото ще те разрушава, докато ти се съградиш по законите на Древната Тайна на живота. А Древната Тайна е в това да станеш несъществуващ. И тогава злото се погубва в тебе, защото в теб нахлува Тайната.
  Вторият Старец