За Старците

Старците са Тайнства преди Духа. Старците не са родени от Тайната на живота, а от Мистерията на Бездната. Старците са Древни Слънца. Старците подават Свещена Ръка на тези, които твърдо са избрали Съкровеното и Мистичния Път. 
Виж повече

 
Всеки човек трябва да стане Бездна от Безкрайност и част от Мистерията, за да погълне злото в собствените си дълбини.
Вторият Старец - Азавот Махария
Зарама - Истината - е покорна на Смирените, но знаещите биват покосени от нея. Името на истината е Проникване.
Шестият Старец - Йохатор Дарат
Давам ви древен метод: Този, който всеки ден мисли по малко за своя Учител, той всеки ден изчезва с Него. Тези не ги наричам хора. Наричам ги същества от Моя род.
Първият Старец - Учителя

Влез в групата във Facebook

Тръгни на поход към своята собствена Чистота, защото тя е Окото за Видението на Бога
Влез в групата